Loading...

Na wodzie bez alkoholu. Nowe przepisy.
Zaostrzone zostały przepisy regulujące kwestie spożywania alkoholu przez osoby sterujące statkami i innymi obiektami pływającymi, niebędącymi pojazdami mechanicznymi. A to za sprawą nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Karze grzywny podlega już osoba w stanie po użyciu alkoholu. Słowem — możesz wypić jeszcze mniej.

Nowe przepisy

Od 25 czerwca 2015 roku obowiązuje nowe brzmienie art. 35 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych:

Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi w ruchu wodnym statek lub inny obiekt pływający, niebędący pojazdem mechanicznym, podlega karze grzywny.

Wcześniej przepis ten mówił o stanie nietrzeźwości, po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub stanie pod wpływem środka odurzającego.

 Przypominam: stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 promila do 0,5 promila. Natomiast stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0.5 promila.

Zatem obecnie wystarczy jedyne 0,2 promila we krwi, żeby zostać ukaranym karą grzywny (wcześniej do 0,5 promila).

nietrzeźwość a stan po użyciu alkoholu