Loading...

Rejestracja jachtu – czy to obowiązek?

Jeśli zamierzasz kupić jacht, na pewno zastanawiasz się, czy będziesz musiał go zarejestrować we właściwym urzędzie. I oczywiście za to zapłacić. Ale, być może w Twoim przypadku, nie będzie istniał obowiązek rejestracji jachtu. Przepisy wyraźnie wskazują jakie jachty muszą być rejestrowane.

 

W tym artykule omawiam kwestie rejestracji jachtów śródlądowych. Rejestracji jachtów morskich poświęcę osobny wpis.

Jakie jachty NIE muszą być zarejestrowane?

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, statki polskie, używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych. Dalej jest wyjaśnienie, które jachty żaglowe i które jachty motorowe podlegają obowiązkowi rejestracji.

jachty
Obowiązkowi rejestracji nie podlegają więc:

  • śródlądowe jachty żaglowe o długości kadłuba do 12 m
  • śródlądowe jachty motorowe o napędzie mechanicznym o mocy silników do 15 kW
  • jednostki napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni, używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji (np. popularne łódki wiosłowe używane przez wędkarzy).

Pamiętaj, że nadal mowa jest o jachtach, które służą wyłącznie do do celów sportowych lub rekreacyjnych.

Czy mogę zarejestrować jacht, który nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru?

Tak. Łodzie zwolnione z obowiązku rejestracji mogą być wpisane do właściwego rejestru na wniosek właściciela. Jeśli chcesz zarejestrować swój jacht, to przepisy gwarantują Ci otrzymanie dokumentu rejestracyjnego.

Podobne artykuły